شیخ‌علی‌محله

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Quelle Wikipedia
Von Quelle auf 2012-08-12 01:23:58 (UTC)
شیخ‌علی‌محله، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری در استان مازندران ایران.

Kommentare

blog comments powered by Disqus