ورزشگاه ادوارز

0
Name None
Types
Language Persian
Wikipedia Page ID None
Source Wikipedia
Retrieved from source on 2012-08-12 01:33:35 (UTC)
ورزشگاه ادوارز با ظرفیت ۲۲٬۰۰۰ نفر در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا واقع شده‌است. این ورزشگاه در تاریخ ۱۹۳۲ تاسیس شد و دارای زمین چمن می‌باشد.

Comments

blog comments powered by Disqus