37° 34′ 28.71″ N 126° 58′ 35.49″ E
37.57464 126.97652

Jongnogu, Yeoncheongun, South Korea osm

County Jongnogu
Country South Korea